Yuyang Miao

Yuyang Miao

Member

Peking University

Interests
  • 认知推理
  • 多智能体
Education
  • B.E. in Artificial Intelligence, 2023-2027

    Peking University