Tianze Zhang

Tianze Zhang

Member

Peking University

Interests
  • 人工智能
  • 航空航天
Education
  • B.E. in Artificial Intelligence, 2022-2026

    Peking University